Lag og organisasjonar

Hjelmeland kyrkjelege fellesråd

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Hjelmeland kyrkjelege fellesråd
Prestegarden 5
4130 Hjelmeland
Reidunn Ferstad
Org.nr. : 976993780
Telefon: 40439240
Aktivitetar
Kontaktpersonar