Reglar og prisar for leige av kommunale møterom og lokale

Du kan leiga møterom i kommunale bygg til alle lovlege føremål. Me leiger ut til private, næringsdrivande og frivillige organisasjonar. 

Det kan avtalast leige for varierande tidsrom. Faste avtalar kan gjerast for inntil eit år om gongen i perioden 20. august til 20. juni. Leige kan ikkje avtalast lengre fram i tid enn gjeldande periode.

Rom i kommunale bygg 

  • Gymsal
  • Kommunestyresal
  • Møterom
  • Klasserom
  • Kantine/bruk av kjøkken

Utleigereglement og prisar for kommunale bygg 

Spinneriet 

  • Kantine/bruk av kjøkken
  • Rom 

Utleigereglement og prisar for leige av Spinneriet

Hjelmelandshallen

  • Idrettsbruk

Utleigereglement og prisar for leige av hallen

Bestill møterom