Personvernombod

Anne Auglend er personvernombod i kommunen. 

Personvernombodet si rolle er å vere kontaktpunkt mellom kommunen og dei som er registrerte i kommunen sine system.

Ho har ansvar for å passe på at kommunen handterar personopplysningar etter gjeldande reglar.

Kontaktinformasjon

Anne Auglend
Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Tlf: 404 39 018
Epost: anne.auglend@hjelmeland.kommune.no