Me følger med på situasjonen i Ukraina og førebur oss på å busette flyktningar. For tida jobbar me med å ferdigstilla dei kommunale bustadane me har. 

Me har eit beredskapslager med jodtablettar til barn og unge. Dette lageret skal rekke til éin dose til alle frå 0 til 18 år, i tillegg til gravide og ammande. Me har ein beredskapsplan for utlevering av tablettane innan 4 timar frå varslinga. 

Fredag 4. februar signerte fungerande ordførar Anita Husøy Riskedal kontrakt med Stad Kystbygg AS om bygging av dagsturhytta «Fisterbu». Byggfirmaet skal reisa fleire dagsturhytter i Rogaland utover i 2022. Hjelmeland si dagsturhytte skal etter planen vera klar til innviingsfest i slutten av juni

Me har opna opp for at alle barn mellom 12-18 år (må ha fylt 12 år) kan få koronavaksine dose 2. Me har også opna for at alle barn mellom 5-12 år (må ha fylt 5 år) kan få koronavaksine. 

Grunna høge straumprisar er bustønaden auka fram til mars. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra stønad til straumutgifter.

Nå er me i gang med DigiHelsestasjon! Denne løysinga gjer det mogleg for deg å kommunisera med helsestasjonen og skulehelsetenesta på nett. Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. I tillegg til kommunikasjon kan du få varsel om ny time, påminningar og moglegheit for å avbestille timar! 

Støtte til lokalt næringsliv som har utfordringar på grunn av koronapandemien. Tilskot kan berre gis til nye tiltak. 

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.