Ordføraren sin møteplan

Vekas møteplan for ordførar Anita Husøy Riskedal. 

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
23. januar Møte med Kolumbus
Møte med innbyggar
Nabomøte Ryfisk
24. januar Teamsmøte stortingsrepresentant
Møte sal konsesjonskraft
Startlånsmøte
Møte med varaordførar
Teamsmøte justisminister - lokalpolitiplan og beredskapssaker
25. januar Kontordag
26. januar Møte med statsforvaltar
27. januar Styremøte Ryfylkealliansen

Endringar kan førekoma.