Oversikt over tilsette


Tilsette - Hjelmeland barnehage

Ansatte i avdelingen Hjelmeland barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Styrar Hjelmeland barnehage 404 39 195
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Lærling
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar 404 39 190
Tilkallingsvikar
Spesialpedagog
Assistent
Vikar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Barnehageassistent
Fagarbeidar
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar