Oversikt over tilsette


Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
Sekretær 404 39 051
Saksbehandlar/ Kontaktperson 404 39 056
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 052
Saksbehandlar/ Kontaktperson
Saksbehandlar vatn og avlaup 475 09 555
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054