Oversikt over tilsette


Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 057
Sekretær 404 39 051
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 056
Barnevernpedagog
Kontaktperson 404 39 052
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054