Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister barnehage

Ansatte i avdelingen Fister barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar 404 39 223
Barne- og ungdomsarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Vikar i barnehage
Pedagogisk leiar 404 39 221
Miljøterapeut 994 78 184
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Lærling
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Barne - og ungdomsarbeidar
Styrar 404 39 220
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar 404 39 222
Barnehageassistent