Oversikt over tilsette


Tilsette - Hjelmeland omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Hjelmeland omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Lærling
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Hjelpepleier 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Einingsleiar (vikar) 404 39 091
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter 404 39 090
Sjåfør 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
sykepleier
Sekretær 404 39 088
Ergoterapeut 404 39 094
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 057
miljøarbeidar 404 39 079
51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Leiar hovudkjøkken 404 39 098
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Kokk 51 75 90 00
Spesialhjelpepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent
Helsefagarbeider
Sjukepleiarstudent
Ferievikar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00