Oversikt over tilsette


Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
LIS-1
Fagansvarleg Sjukepleiar
Fysioterapeut
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Barne og ungdomsarbeider 404 39 074
Leiande helsesykepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
Miljøarbeidar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
Sykepleier
Fastlege / Kommuneoverlege 404 39 087
Medarbeider
Einingsleiar helse 404 39 076
Sjukepleiar 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Fastlege 51 75 71 00
Sykepleier
Helsesykepleiar 404 39 073
Sjukepleier