Oversikt over tilsette


Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Lege 404 39 082
Turnuslege
Fagansvarleg Sjukepleiar
Fysioterapeut
Sjukepleiar (Vikar) 51 75 90 00
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Leiande helsesykepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar 404 39 084
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
404 39 071
Medarbeider
Einingsleiar helse 404 39 076
Sjukepleiar 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Sykepleier
Helsesykepleiar 404 39 073
Sjukepleier