Oversikt over tilsette


Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Lege 51 75 71 00
Fagansvarleg Sjukepleiar
Fysioterapeut
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Barne- og ungdomsarbeidar 404 39 074
Smittesporingsteam
Leiande helsesjukepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar 404 39 084
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
Sjukepleiar
Sjukepleiarstudent
Einingsleiar helse 404 39 076
Ekstrapersonell Korona 404 39 077
LIS1lege
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Sjukepleiar
Helsesjukepleiar 404 39 073
Sjukepleiar