Oversikt over tilsette


Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
LIS-1
Fagansvarleg Sjukepleiar
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Fysioterapeut
Sjukepleiar (Vikar) 51 75 90 00
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Barne og ungdomsarbeider 404 39 074
Leiande helsesykepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
Sykepleier
Fastlege 404 39 087
Einingsleiar helse 404 39 076
Sjukepleiar 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Fastlege 51 75 71 00
Sykepleier
Helsesykepleiar 404 39 073
Sjukepleier