Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Lærar
Lærar 404 39 190
Lærar
Lærar
Lærar
Rektor Fister skule 404 39 215
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
Lærar
SFO leiar 404 39 219
Lærar
Fagarbeidar SFO
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Lærar
Miljøterapeut