Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Lærar
Lærar 404 39 190
Lærar
Miljøterapeut 994 78 184
Lærar
Lærar
Rektor Fister skule
Barne- og ungdomsarbeidar
Konst. rektor 404 39 215
Lærar
SFO leiar 404 39 219
Lærar
Fagarbeidar SFO
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Lærar
Miljøterapeut