Oversikt over tilsette


Tilsette - Hjelmeland skule

Ansatte i avdelingen Hjelmeland skule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar / Miljøarbeidar
Lærar
Inspektør 936 92 248
Lærar 450 49 080
Miljøarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar
Lærar
Lærar
Skulesekretær 404 39 181
Miljøarbeidar
Lærar og pedagogisk IKT-rettleiar
Lærar
Lærar
Lærar
Spesialpedagog/logoped
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar / Miljøarbeidar
Vikar
SFO-leiar / Miljøterapeut
Rektor Hjelmeland skule 404 39 183
Lærar
Lærar
Vikar
Lærar
Lærar
Lærar / Hovudtillitsvalt Utdanningsforbundet
Lærar
Lærar
Lærar
Student
Lærar
Rektor Fister skule 906 78 806
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
Lærar
Lærar / Hovudverneombod
Miljøterapeut
Lærar
Lærar / Rådgjevar 404 39 184
Lærar
Miljøarbeidar
Assisterande rektor 400 35 128
Lærar 404 39 238
Miljøterapeut
Lærar