Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar - Fagansvarleg Oasen
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Ergoterapeut
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar
Assistent
Pleieassistent
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar - vikar
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent
Sekretær 404 39 099
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar - vikar
Assistent
Aktivitør ved Årdal omsorgssenter 404 39 119
Hjelpepleier
Sjukepleiar (vikar)
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent (vikar)
Assistent
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen
sjukepleiar
Assistent
Sykepleier
Assistent
Assistent
Sjukepleiar
Assistent
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Assistent 994 78 090
Einingsleiar Årdal omsorgsenter
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent
Assistent
Sjukepleiarstudent
Assistent
Pleieassistent
Helsefagarbeidar
Hjelpepleiar
Assistent
Hjelpepleiar
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar (vikar)
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent
Spesialsjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar