Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar - Fagansvarleg Oasen 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Helsefagarbeider
Ergoterapeut 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Pleieassistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar - vikar
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent
Kontormedarbeidar 404 39 099
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent
Helsefagarbeidar - vikar
Assistent
Aktivitør ved Årdal omsorgssenter 404 39 119
Sjukepleiar (vikar)
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent (vikar)
Assistent
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
Assistent
sjukepleiar
Sykepleier
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Assistent
Einingsleiar Årdal omsorgsenter 404 39 089
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiarstudent
Pleieassistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Hjelpepleiar
Helsefagarbeider
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleierstudent
Assistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar (vikar) 51 75 90 00
Sjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Spesialsjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00