Oversikt over tilsette


Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
938 44 618
Sekretær 404 39 051
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 052
Kontaktperson/Familieterapeut 404 39 057
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054
Assistent
Sosionom 404 39 056