Oversikt over tilsette


Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
Sekretær 404 39 051
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 052
Kontaktperson/Familieterapeut 404 39 057
Miljøarbeidar 404 39 048
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054
Sosionom 404 39 056