Oversikt over tilsette


Tilsette - Prosjekt og digitalisering

Ansatte i avdelingen Prosjekt og digitalisering
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar prosjekt og digitalisering 404 39 014
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Avdelingsingeniør 404 39 133
Prosjektleiar Ny ungdomsskule 404 39 131