Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal skule

Ansatte i avdelingen Årdal skule
Namn Tittel Telefon E-post
Rektor Årdal skule 980 34 000
Lærar
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Spes.ped.ansvarleg / Timelærar
Helsefagarbeidar
Fagarbeider
Fagarbeidar
Timelærar
Kontaktlærar
Pedagogisk leiar
Adjunkt
Assistent
Fagarbeidar
Vikar
Lærar
Miljøarbeidar
SFO-leiar 404 39 209
Kontaktlærar
Lærar