Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Kommunalsjef samfunn og næring 404 39 140
Rådmann 488 98 353
Oppvekstrådgjevar 404 39 177
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170