Oversikt over tilsette


Tilsette - Hjelmeland omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Hjelmeland omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sommervikar
Assistent
Heimehjelp 404 39 136
Sjukepleiar
Kontormedarbeidar 404 39 088
Hjelpepleier
Assistent
Assistent
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Assistent
Sjukepleiar
Assistent
student
51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter 404 39 090
Hjelpepleiar
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar 404 39 031
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Lærling
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Assistent
Tilkallingsvikar 468 63 813
Sjukepleiar
Hjelpepleiar
Ergoterapeut 404 39 094
Lærling
Hjelpepleiar
Sjukepleiar
Miljøarbeidar 404 39 083
51 75 90 00
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Leiar hovudkjøkken 404 39 098
Sjukepleiar 404 39 032
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar / Aktivitør
Assistent
Kokk
Spesialhjelpepleiar
Sjukepleiar
Kont. ped. leiar
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeider
Assistent
Student
Sjukepleiarstudent
Helsefagarbeidar