Oversikt over tilsette


Tilsette - Hjelmeland omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Hjelmeland omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Tilkallingsvikar
Sommervikar
Sjuklepleiarstudent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Kontormedarbeidar
Hjelpepleier 51 75 90 00
Assistent
Assistent
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter 404 39 090
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Lærling
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Reinhaldar 404 39 136
Tilkallingsvikar 468 63 813
Sjukepleiar 51 75 90 00
Hjelpepleiar
Ergoterapeut 404 39 094
Lærling
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 404 39 057
Assistent
Miljøarbeidar 404 39 079
51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Leiar hovudkjøkken 404 39 098
Sjukepleiar 404 39 032
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Assistent
Kokk 51 75 90 00
Lærling
Spesialhjelpepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Student
Sjukepleiarstudent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00