Oversikt over tilsette


Tilsette - Jøsenfjorden barnehage

Ansatte i avdelingen Jøsenfjorden barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Barnehagelærar
Fagarbeider og Konstituert pedagogisk leder
Vikar
Assistent
Styrar 404 39 231