Oversikt over tilsette


Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
Arbeidsleiar 404 39 141
Teknisk drift veg 404 39 142
Teknisk drift 404 39 147
Assistent
Teknisk drift 404 39 151
Saksbehandlar vatn og avlaup 990 24 647
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Bustadkoordinator 404 39 032
Fung. ordførar 404 39 009
Assistent
Teknisk drift bygg 404 39 149
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150