Oversikt over tilsette


Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
Reinhaldar
Arbeidsleiar 404 39 141
Reinhaldar
Brannkonstabel
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift veg 404 39 142
Teknisk drift 404 39 147
Reinhaldar 51 75 90 00
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift
Teknisk drift 404 39 151
Reinhaldar
Reinhaldar
Lærling
Ingeniør 404 39 131
Saksbehandlar vatn og avlaup 990 24 647
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Feiar 404 39 146
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Kontormedarbeidar / Reinhaldar 404 39 003
Reinhaldar
Byggforvaltar 404 39 086
Reinhaldskoordinator 404 39 138
Reinhaldar (vikar)
Teknisk drift bygg 404 39 149
Reinhaldar
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150