Oversikt over tilsette


Tilsette - Kulturkontoret

Ansatte i avdelingen Kulturkontoret
Namn Tittel Telefon E-post
Tilkallingsvikar 404 39 153
Biblioteksjef 404 39 160
Kontormedarbeidar
Kulturleiar
Konst. kulturleiar 404 39 155
404 39 161