Oversikt over tilsette


Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Jordmor 404 39 071
Lege 51 75 71 00
Fagansvarleg Sjukepleiar 404 39 085
Assistent
Fysioterapeut 404 39 033
51 75 71 00
Assistent 51 75 98 00
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Sjukepleiar
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Smittesporingsteam
Leiande helsesjukepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut 404 39 081
Kreftsjukepleiar
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
Legevikar
51 75 71 00
Lege 51 75 71 00
Sykepleier 478 98 272
Sykepleier
Einingsleiar helse 404 39 076
Ekstrapersonell Korona 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
LIS1
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Sjukepleiar
Helsesjukepleiar 404 39 073
Sjukepleiar 404 39 087
Assistent