Oversikt over tilsette


Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Jordmor 404 39 071
Lege 51 75 71 00
Turnuslege
Fagansvarleg Sjukepleiar 404 39 085
Fysioterapeut 404 39 033
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Sjukepleiar
Kreftsjukepleiar
Fagarbeider med fagskoleutdanning 404 39 074
Kontormedarbeider
Leiande helsesjukepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut 404 39 081
Miljøarbeidar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
Legevikar
51 75 71 00
Lege 51 75 71 00
Sykepleier 478 98 272
Sykepleier
Einingsleiar helse 404 39 076
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Sjukepleiar
Helsesjukepleiar 404 39 073
Sjukepleiar 404 39 087