Oversikt over tilsette


Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Jordmor
Lege 51 75 71 00
Fagansvarleg Sjukepleiar
Assistent
Fysioterapeut
LIS1 lege
Assistent 51 75 98 00
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Sjukepleiar 51 75 90 00
Fagarbeider med fagskoleutdanning 404 39 074
Smittesporingsteam
Leiande helsesjukepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar 404 39 084
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
Lege
Sykepleier
Einingsleiar helse 404 39 076
Ekstrapersonell Korona 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Sjukepleiar
Helsesjukepleiar 404 39 073
Sjukepleiar
Assistent