Dette arbeider me med

Hjelmeland kommune arbeider med mange ulike små og store oppgåver i samband med digitaliseringa, både internt i kommunen og ut mot våre brukarar.

Mellom anna arbeider me med:

 • Digitaliseringsstrategi
 • Revisjon av heimeside - tilpasning til nye krav om universell utforming
 • Chatbot (d.v.s. chatte-robot på heimesida, som hjelper brukarane å finne rett informasjon)
 • Kvalitet på heimesida / Klart språk
 • Digitalisering og offentleggjering av historisk eigedomsarkiv
 • Live-sending av kommunestyremøte på Facebook
 • Elektroniske skjema (med oppslag mot folkeregister/einingsregister)
 • Automatisk arkivering av skjema og standarddokument
 • Mottak av Ebyggesøknad
 • Digital utsending av faktura
 • Mi side (Min side) - nasjonal felleskomponent
 • Byggesaksdialog i kart (følg byggesaka di i kartet)
 • Velferdsteknologi
  • Tryggheitsalarm
  • Sjukesignalanlegg
  • Medisindispensar
  • Digital heimeoppfølgjing
  • Digi helsestasjon / Digi helsestasjon for ungdom (pilot)
  • Kjernejournal
 • Ipad og digital læringsplattform i skulane
 • DigiSos - Digital søknad om sosialhjelp, og automatisk mottak av desse
 • SvarInn - Automatisk mottak av post til kommunen, NAV og barnevernet
 • E-dialog - sikker e-postkanal for innbyggjarar og næringsliv
 • Bookingsystem for rom, lokale, utstyr og idrettsanlegg
 •  E-signatur i fagsystem og skjema
 • Digital melding om dødsfall og dødsårsak
 • Digital bekymringsmelding til barnevernet
 • Innføring av nytt barnevernssystem (Digi barnevern)
 • Hel- og delautomatisering av arbeidsprosessar
 • Sensormåling av badetemperaturar (sjå www.badetassen.no)
 • Kompetanseløft i Digital transformasjon (Rådmannen si leiargruppe i regi av Digi Rogaland)