Prosjekt me er med i

Kommunen er deltakar i ulike lokale, regionale og nasjonale digitaliseringsprosjekt.