Enkelt kontaktskjema

Her kan du sende inn enkle meldingar til kommunen, t.d. om universell utforming, innspel eller kommentarar.

Hugs! Om du tenkjer å skrive noko sensitivt i meldinga di, så kan du ikkje nytte dette skjemaet. Skjemaet vert sendt på e-post til kommunen.

Om du ønskjer å sende inn sensitive opplysningar, så må du nytte valet "Send sikker post til kommunen" i staden.