Kontaktinformasjon for SUS

Melding om pasientar til Hjelmeland kommune

Kontaktinformasjon for SUS - Melding om pasientar til Hjelmeland kommune
Avdeling Telefonnummer Postadresse
Pasient frå SUS og Ø-hjelpspasient via legevakt kan meldast til:
Hjelmeland omsorgssenter, korttidsavdeling og heimeteneste 51 75 90 00 Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland
Årdal omsorggsenter, sjukeheim 404 39 105 Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland
Avdeling psykisk helse 404 39 076 Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland