Planar og status for områda

Planar og status for områda

Oversikta viser kva område som er planlagt utbygde, status no og kven som er valt som utbyggar.

Me har valt å setta saman områda slik i søknadane:

Områda for breibandsutbygjing 2023
Nr Områda Status Utbyggar
1 Randøy Nord Ferdig Telenor
2 Randøy Sør + Børøy og Hovdaneset Ferdig Telenor
3 Viga + Viganeset Ferdig Telenor
4 Byrkja Ferdig Telenor
5 Vormedalen og Funningsland Ferdig Telenor
6 Fjedlet, Hagalid, Husstøl Under utbygging Telenor
7 Hetlandsbygda, Gjessfjell, Riskedal, Åsen og Solbjør Ferdig Telenor
8 Jøsenfjorden Ferdig Telenor
9 Valheim og Soppaland Ferdig Lyse Fiber
10 Espeland Under utbygging Lyse Fiber
11 Jøsneset - Åsland Under utbygging Lyse Fiber
12 Målandsdalen Under utbygging Lyse Fiber
13 Ullestad, Riveland og Egland Under utbygging Telenor
14 Stølen (Årdal) Under utbygging Lyse Fiber
15 Skjelsvik Under utbygging Telenor
16 Nordskår Under utbygging Telenor
17 Tuntland/Grovå Under utbygging Lyse Fiber

I 2023 søkar Kommunen etter tilskot for område 16 som då er det siste ein har funne med utilfredsstillande breibanddekning.

Følger man denne planen og tilskot blir gitt, vil man kunne starte ein utbygging av dei siste områdane i 2024-25.

Kostnader

Den stipulerte totale kostnaden for ei utbygging for alle områda er ca. 37 mill. Så langt er det bygd for 13,9 mill. Men det er no sett i gang ein ytterlegare utbygging for ca. 10,2 mill. Det vil i løpet av våren 2023 bli sett i gang enda ei utbygging på rundt 5,4 mill. Prosjektet fortset til alle område er dekte.

 

Kontakt

For meir informasjon kontakt kommunen eller utbyggar