Planar og status for områda

Oversikta viser kva område som er planlagt utbygde, status no og kven som er valt som utbyggar.

Me har valt å setta saman områda slik i søknadane:

Områda for breibandsutbygjing 2023
Nr Områda Status Utbyggar
1 Randøy Nord Ferdig Telenor
2 Randøy Sør + Børøy og Hovdaneset Ferdig Telenor
3 Viga + Viganeset Ferdig Telenor
4 Byrkja Ferdig Telenor
5 Vormedalen og Funningsland Ferdig Telenor
6 Fjedlet, Hagalid, Husstøl og Tuntland/Grovå Blir kunngjort våren 2023
7 Hetlandsbygda, Gjessfjell, Riskedal, Åsen og Solbjør Under utbygging Telenor
8 Jøsenfjorden I oppstart Telenor
9 Valheim og Soppaland Ferdig Lyse Fiber
10 Espeland Under utbygging Lyse Fiber
11 Jøsneset - Åsland Under utbygging Lyse Fiber
12 Målandsdalen I oppstart Lyse Fiber
13 Ullestad, Riveland og Egland Prosjektering kommune
14 Stølen (Årdal) Prosjektering kommune
15 Skjelsvik Prosjektering kommune
16 Nordskår Prosjektering kommune

I løpet av våren 2023 vil ein byrje ein prosess for å kunne velje utbyggar for områda 6.

I 2023 søkar Kommunen etter tilskot for område 13 og 16 som då er dei siste av områda ein har funne med utilfredsstillande breibanddekning.

Områda 14 og 15 er òg med i søknadsprosessen i 2023, men då som symbolsk søknader som betyr at kommunen vel å dekke utbygginga utan tilskot.

Følger man denne planen og tilskot blir gitt, vil man kunne starte ein utbygging av dei siste områdane i 2024-25.

Kostnader

Den stipulerte totale kostnaden for ei utbygging for alle områda er ca. 37 mill. Så langt er det bygd for 13,9 mill. Men det er no sett i gang ein ytterlegare utbygging for ca. 10,2 mill. Det vil i løpet av våren 2023 bli sett i gang enda ei utbygging på rundt 5,4 mill. Prosjektet fortset til alle område er dekte.

 

Kontakt

For meir informasjon kontakt kommunen eller utbyggar