Hjelmeland ungdomsråd

Ungdomsrådet sitt føremål er å vera dei unge sitt organ for å betra vilkåra sine i Hjelmeland. Rådet skal skapa engasjement for saker som gjeld dei unge og stimulera til politisk engasjement.

Oversikt over medlem 2019-2020:

Hjelmeland ungdomsråd
Namn Rolle E-post
Marte Hovda
Eva Lise Stangelo stangeloeva@gmail.com
Peder Krokedal
Viola Lorvik Sandanger
Philip Aleksander Surdal
Focus Schmidt
Sondre Mathisen
Mari Madland Folkevald