Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen. Barnehagen har og eit foreldreråd, som består av alle foreldre/føresette i barnehagen. Foreldrerådet skal framma felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalet 2020/2021 består av:


Foreldrerepresentantar

  • Malin Mæhle
  • Gry Riskedal 
  • Karoline Dybdahl Dreggevik

Personalets representantar

  • Mari Myrebøe
  • Tora Lisa Torbjørnsen
  • Henny Merethe Bergeland 

Siri Vestersjø (styrar)

Gaute Hauge (politisk observatør)