Foreldremedverknad

Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen. 

Barnehagen har og eit foreldreråd, som består av alle foreldre/føresette i barnehagen. Foreldrerådet skal fremma felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalet 2022/2023 består av:

Foreldrerepresentantar:

  • Malin Berg, tlf. 452 43 445
  • Marita Vetrhus Karlsen, tlf. 909 89 372
  • Kjersti Helen Vadla, tlf. 452 62 714
  • Vara: Malin Mæhle og Ingrid Førre

Personalet sine representantar:

  • Else Mæle
  • Astrid Ullestad
  • Irene Staurland
  • Henny Merethe T. Bergeland, vara

Siri Vestersjø (styrar)

Gaute Hauge (politisk observatør)