Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen.

Samarbeidsutvalet 2019/2020 består av:


Foreldrerepresentantar

Ine Linn Marthinsen (Avd. Armkroken)

Gry Riskedal (Avd. Smileholet)

Hedvig Einarsen (Avd. Skattkammeret)

 

Personalets representantar

Line Rossemyr (Avd. Armkroken)

Tora Lisa Torbjørnsen (Avd. Smileholet)

Henny Merethe Bergeland (Avd. Skattkammeret)

Siri Vestersjø (styrar)


Lill S. Laugaland (politisk observatør)