Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen. Barnehagen har og eit foreldreråd, som består av alle foreldre/føresette i barnehagen. Foreldrerådet skal framma felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalet 2021/2022 består av:


Foreldrerepresentantar

  • Malin Mæhle, tlf. 909 75 485
  • Karoline Dybdahl Dreggevik, tlf. 458 72 184
  • Kjersti Helen Vadla, tlf. 452 62 714
  • Vara: Siv Anita Kristiansen, Mickaelle Svendsen og Ingrid Førre

Personalets representantar

  • Mari Myrebøe
  • Lisa Grødem Meltveit
  • Henny Merethe Bergeland 
  • Anette Bjelland, vara

Siri Vestersjø (styrar)

Gaute Hauge (politisk observatør)