Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen. 

Barnehagen har og eit foreldreråd, som består av alle foreldre/føresette i barnehagen. Foreldrerådet skal fremma felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalet 2023/2024 består av:

Foreldrerepresentantar:

  • Malin Berg, tlf. 452 43 445
  • Thea Marie Olsen, tlf. 907 16 357
  • Malin Mæhle, tlf. 909 75 485
  • Vara: Kjersti Helen Vadla og Ingrid Førre

Personalet sine representantar:

  • Else Mæle
  • Astrid Ullestad
  • Irene Staurland
  • Vara: Henny Merethe T. Bergeland

Siri Vestersjø (styrar)

Gaute Hauge (politisk observatør)