Bursdag

Bursdag

Slik feirar med fødselsdag i barnehagen:

Når barna har fødselsdag heng me ut flagget om morgonen. Barnet får være med på å lage krone og det er bilete av fødselsdagsbarnet på skjermen i avdelinga.

Sjølve feiringa vil vere forskjellig i avdelingane, avhengig av barna sin alder. Det er fødselsdagsbarnet som står i sentrum denne dagen.

Det vil bli fokusert på det estetiske ved å dekke på bordet og pynte saman med fødselsdagsbarnet. Barnet får og velje ein middagsrett som me et til lunsj denne dagen.