Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal barnehage

Ansatte i avdelingen Årdal barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Assistent
Lærling
Fagarbeidar
Assistent
Vikar
Assistent
Assistent
Assistent
Ped.leiar
Fagarbeidar
Tilkallingsvikar
Pedagogisk leiar 404 39 208
Assistent
Pedagogisk leiar
Lærar
Fagarbeidar
Barnehageassistent 404 39 211
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Assistent
Pedagogisk leiar
Styrar 404 39 210