Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen.

Samarbeidsutvalet 2021/2022 består av:


Foreldrerepresentantar

Amalie Sandvik (leiar)

Mari Breiland (nestleiar)

Tom Kjellsen

Lena Øvrehus

Personalets representantar

Anne Espeland Halsne og Aud Valebjørg

Rannveig Ueland Terøy (sekretær)