Årshjul / Aktivitetar

Informasjon om aktivitetar og fellesarrangement vil og bli lagt ut på IST direkte.

Fister barnehage - Årshjul / Fellesarrangement
Månad Dato Aktivitet
August 19. Oppstart av nytt barnehageår
September 17. Foreldremøte
September Veke 38: 16.-21. Brannvernveke
Oktober 3. Hjelpeaksjon
Oktober Foreldresamtalar
Oktober Veke 42: 14.-18. Trafikk
November - -
Desember 13. Luciafrokost
Desember Skule og barnehagegudsteneste
Desember Nissefest
Januar 2. Plandag
Februar Karneval
Mars Besteforeldrearrangement
April Påskefrokost
April Veke 17: 20.-24. Trafikkveke
Mai 15. 17.-maifeiring i barnehagen
Mai 22. Plandag
Juni Tur med trolleklubben
Juni Sommarfest