Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister barnehage

Ansatte i avdelingen Fister barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Tilkallingsvikar
Pedagogisk leiar 404 39 223
Barne- og ungdomsarbeidar
Fagarbeidar
Vikar
Assistent
Assistent
Vikar
Pedagogisk leiar 404 39 221
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Assistent
Medarbeider
Assistent
Pedagogisk leiar
Assistent
Styrar 404 39 220
Renholdsassistent
Pedagogisk leiar 404 39 222
Barnehageassistent