Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister barnehage

Ansatte i avdelingen Fister barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Tilkallingsvikar
Pedagogisk leiar 4043223
Barne- og ungdomsarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Assistent
Assistent
Pedagogisk leiar 404 39 221
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Assistent
Medarbeider
Assistent
Fagarbeidar
Assistent
Barne - og ungdomsarbeidar
Styrar 404 39 220
Pedagogisk leiar 404 39 222
Barnehageassistent