Hjelmeland barnehage

Hjelmeland barnehage er ein 7-avdelings barnehage fordelt på to separate bygg og leikeplassar. Barnehagen ligg nær skular og idrettsanlegg, og har kort veg til sentrum og flotte naturområde.