Hjelmeland barnehage

Barnehagen har 7-avdelingar fordelt på to separate bygg og leikeplassar. Barnehagen ligg nær skular og idrettsanlegg, og har kort veg til sentrum og flotte naturområde.