Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Hjelmeland barnehage

Barnehagen har 7-avdelingar fordelt på to separate bygg og leikeplassar. Barnehagen ligg nær skular og idrettsanlegg, og har kort veg til sentrum og flotte naturområde.