Foreldremedverknad

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen.

Barnehagen har og eit foreldreråd, som består av alle foreldre / føresette i barnehagen. Foreldrerådet skal fremma felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalet 2022/2023 består av:

Foreldrerepresentantar:

  • Hanna Sande, Bøkehemsen. (Leiar SU)
  • Patricia Elisasova, Eikenøtt/Hasselnøtt. (vara)
  • Kenneth Meland, Løvetann. (SU) 
  • Åshild Øye, Solsikka. (vara)

Personalet sine representantar:

  • Siv Iren Moen Hausken
  • Kari Synnøve Vårvik
  • Anne Tjelvteit (vara)
  • Judith Bergøy (vara)

Brit Hauge Apeland (styrar, sekretær og innkallar)

Tårn Sigve Schmidt (politisk observatør)