Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen, slik at kvar gruppe er likt representert.

Samarbeidsutvalet 2019/2020 består av:


Foreldrerepresentantar

Kristine Rosså

Anne Marie Nielsen Hjorteland
 

Personalets representantar

Lene Kaldheim

Anita Hjorteland Viken