Bursdag

Slik feirar me barna sin bursdag i barnehagen:

  • Me heng opp ein plakat med bilete av barnet på og heng opp flagg ute.
  • Me har samling der bursdagsbarnet vert «krona» med bursdagskrona som eit av personalet har laga og me syng bursdagssong, sender opp rakett eller blåser ballong for barnet.
  • Til fruktmåltidet får barnet velja kva det har lyst på i ein bursdagssmothie. Barnehagen kjøper inn dette.