Ferie

Ferie

Alle barn skal i løpet av barnehageåret ha fire veker ferie, tre av desse skal være samanhengande.

Ferie til barna i sommarferien

Me ønsker at foreldre/føresette gjer oss beskjed om ferietidspunkt så snart det er klart, og seinast innan 1. mai. Denne fristen er slik for at me kan planlegge personalet si ferieavvikling.