Ferie

Alle barn skal i løpet av barnehageåret ha 4 veker ferie, 3 av desse skal være samanhengande.