Opningstida i barnehagen

  • Barnehageåret følger skuleruta.
  • Den normale opningstida til barnehagen er frå 7:30-16:15 fem dagar i veka. Utover dette må det søkast spesielt.
  • DET MÅ BEREKNAST TID TIL HENTING!

Anbefalt opphaldstid for barn i barnehagen er 8.5 time.