Sjukdom og tiltak for å unngå smitte

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Sjukdom og tiltak for å unngå smitte

Smittefaren er stor i ein barnehage. Barnet må difor haldast heime når det er sjukt. Ein grei regel er at barnet må kunna følgja dagsrytmen i barnehagen.

  • Ved oppkast/diare må barna vera heime minst 48 timar etter at dei er symptomfrie. Dette for å unngå smitte på dei andre barna og personalet.
  • Dersom eit barn vert sjukt i løpet av dagen tek barnehagen kontakt med føresette. Blir barnet akutt sjuk eller utsett for ulykke, tek me kontakt med legen, og kontaktar foreldra så fort som mogeleg.
  • Dersom barnet skal ha medisinar i barnehagen skal dette avtalast med personalet, og det skal fyljast ut eit skjema for medisinering i barnehagen.

Tiltak for å unngå smitte

  • Vask av hender når ein kjem til barnehagen, før mat og etter toalettbesøk.
  • Hygieneopplæring.
  • Pass på at alle brukar såpe.
  • Bruk av papirhandkle.
  • Klutar og handkle skal kun brukast på eit barn, deretter vaskast på kokevask.
  • På turar nyttar ein eingangsvaskeklutar eller sprit.