Oversikt over tilsette


Tilsette - Jøsenfjorden barnehage

Ansatte i avdelingen Jøsenfjorden barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Barnehagelærer
Ringevikar/vikar/assistent
Fagarbeidar
Barnehagelærer
Assistent
Barne og ungdomsarbeidar
Styrar 404 39 231
Konst. ped.leder