Oversikt over tilsette


Tilsette - Jøsenfjorden barnehage

Ansatte i avdelingen Jøsenfjorden barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Fagarbeidar
Vikar
Assistent
Styrar 404 39 231