Barnehagemiljø og mobbing

Barnehagen skal fremma eit inkluderande og stimulerande miljø, kor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i leik. 

Barnehagemiljø og mobbing

Kva rettar har barnet og kva er barnehagen ditt lovverk?
Korleis jobbar barnehagane med godt barnehagemiljø og førebygging av mobbing?

Alle barnehagane i kommunen nyttar "Være sammen" og "Mitt valg!" som del av det førebyggande arbeidet. Me har fokus på utvikling av sosial kompetanse hos barna og den vaksne si rolle.