Opningstider

Opningstider

Barnehagane i kommunen har ope alle dagar frå kl. 7.30 til 16.15. 

Har du behov for lengre opningstid? 

  • Send ein søknad på e-post til styrar i den aktuelle barnehagen
  • Grunngje behovet for utvida opningstid
  • Det må vera eit behov som kan dokumenterast
  • Føresette må søka minst 3 veker før endringa skal tre i kraft

Meir om vedtekter og reglar for barnehagane.