Skjema

Skjema

Desse skjema må du fylle ut før barnet startar i barnehagen. 

Løyveskjema

I barnehagen er det aktivitetar/gjeremål som tilseier at me skal ha løyve frå føresette. Dette kan til dømes handla om foto, film, bilkøyring, bading med meir. 

Fyll ut løyveskjema 

Helseerklæring

Før eit barn begynner i barnehage, skal det leggast fram erklæring om barnet si helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge forholda til rette for barnet. 

Fyll ut helseerklæring