Prisar

Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2024

Prisar 2024

Prisar 2024
Type Pris pr. år
Undervisning 3 650
Instrumentleige 600
Materiell 100
Sal av dirigentressurs* t.d. til kor og korps med vaksne medlem 13 140

Ved kursarrangement vert prisen utrekna med grunnlag i eigenandel i kulturskulen for undervisning samt naudsynte direkte kursutgifter som til dømes for undervisningsmateriell.

Teiknekurs hausten 2023

Teiknekurs hausten 2023
Type Pris
Kursavgift 670
Materiell 800

Elevane får behalda kursmateriellet etter gjennomført kurs

Søsken- og fleirfagsrabatt

Søsken- og fleirfagsrabatt
1. barn 25% rabatt ved fleire fag
2. barn 25% søsken- og fleirfagsrabatt
3. barn 30% søsken- og fleirfagsrabatt
4. barn 40% søsken- og fleirfagsrabatt
25% reduksjon på aktivitet nr 2 (dersom ein elev er med på to aktivitetar)

25% reduksjon på aktivitet nr. 2 (dersom ein elev / eit barn er med på to aktivitetar)

Fritidskort

Ved låg betalingsevne, kan det søkjast om fritidskort i kulturskulen. Spørsmål om dette finn ein mot slutten av søknads- eller re-registreringsprosessen.

Artikkelliste

Hans Widerøe
Rektor kulturskulen
E-post
Telefon 40 43 91 65