Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2019

Prisar
Type Pris pr. år
Undervisning 3 300
Instrumentleige 600
Materiell 100

Ved kursarrangement vert prisen utrekna med grunnlag i eigenandel i kulturskulen for undervisning samt naudsynte direkte kursutgifter som til dømes for undervisningsmateriell.

 

Søsken- og fleirfagsrabatt
Søsken- og fleirfagsrabatt
1. barn 25% rabatt ved fleire fag
2. barn 25% søsken- og fleirfagsrabatt
3. barn 30% søsken- og fleirfagsrabatt
4. barn 40% søsken- og fleirfagsrabatt