Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2021

Prisar
Type Pris pr. år
Undervisning 3 425
Instrumentleige 625
Materiell 102

Ved kursarrangement vert prisen utrekna med grunnlag i eigenandel i kulturskulen for undervisning samt naudsynte direkte kursutgifter som til dømes for undervisningsmateriell.

Søsken- og fleirfagsrabatt

Søsken- og fleirfagsrabatt
1. barn 25% rabatt ved fleire fag
2. barn 25% søsken- og fleirfagsrabatt
3. barn 30% søsken- og fleirfagsrabatt
4. barn 40% søsken- og fleirfagsrabatt

25% reduksjon på aktivitet nr. 2 (dersom ein elev / eit barn er med på to aktivitetar

Friplass

Me tilbyr eit avgrensa tal på friplassar i kulturskulen.

Dersom du har låg betalingsevne, kan du søka om friplass i kulturskulen. Det må søkast via NAV, som behandlar søknaden konfidensielt. Kulturskulen får ikkje vita kven som søker om slik friplass. Du må levera nødvendig dokumentasjon frå begge føresette på inntekt og buutgifter, samt skattemeldingar.

Søk om friplass via elektronisk skjema.