Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2021

Prisar
Type Pris pr. år
Undervisning 3 425
Instrumentleige 625
Materiell 102

Ved kursarrangement vert prisen utrekna med grunnlag i eigenandel i kulturskulen for undervisning samt naudsynte direkte kursutgifter som til dømes for undervisningsmateriell.

Søsken- og fleirfagsrabatt
1. barn 25% rabatt ved fleire fag
2. barn 25% søsken- og fleirfagsrabatt
3. barn 30% søsken- og fleirfagsrabatt
4. barn 40% søsken- og fleirfagsrabatt

25% reduksjon på aktivitet nr. 2 (dersom ein elev / eit barn er med på to aktivitetar

Me tilbyr eit avgrensa tal på friplassar i kulturskulen.

Hans Widerøe
Rektor kulturskulen
E-post
Telefon 404 39 165