Prisar

Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2023

Prisar

Prisar
Type Pris pr. år
Undervisning 3 650
Instrumentleige 600
Materiell 100

Ved kursarrangement vert prisen utrekna med grunnlag i eigenandel i kulturskulen for undervisning samt naudsynte direkte kursutgifter som til dømes for undervisningsmateriell.

Teiknekurs hausten 2023

Teiknekurs hausten 2023
Type Pris
Kursavgift 670
Materiell 800

Elevane får behalda kursmateriellet etter gjennomført kurs

Søsken- og fleirfagsrabatt

Søsken- og fleirfagsrabatt
1. barn 25% rabatt ved fleire fag
2. barn 25% søsken- og fleirfagsrabatt
3. barn 30% søsken- og fleirfagsrabatt
4. barn 40% søsken- og fleirfagsrabatt
25% reduksjon på aktivitet nr 2 (dersom ein elev er med på to aktivitetar)

25% reduksjon på aktivitet nr. 2 (dersom ein elev / eit barn er med på to aktivitetar)

Friplass

Me tilbyr eit avgrensa tal på friplassar i kulturskulen.

Dersom du har låg betalingsevne, kan du søka om friplass i kulturskulen. Det må søkast via NAV, som behandlar søknaden konfidensielt. Det må leverast nødvendig dokumentasjon frå begge føresette på inntekt og buutgifter, samt skattemeldingar.

Søk om friplass via elektronisk skjema.

Artikkelliste

Hans Widerøe
Rektor kulturskulen
E-post
Telefon 40 43 91 65