Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2018

Prisar
Type Pris pr. år
Undervisning 3 300
Instrumentleige 600
Materiell 100

Ved kursarrangement vert prisen utrekna med grunnlag i eigenandel i kulturskulen for undervisning samt naudsynte direkte kursutgifter som til dømes for undervisningsmateriell.

 

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon
Antall Rabatt Beskriving
1. barn 25% Rabatt ved fleire fag
2. barn 25% Søskenrabatt og rabatt ved fleire fag
3. barn 30% Søskenrabatt og rabatt ved fleire fag
4. barn 40% Søskenrabatt og rabatt ved fleire fag