Undervisningstilbod

Undervisningstilbod

Me kan tilby vokal-, instrumental- og danseundervisning til våre elevar, samt foto- og filmkurs for ungdomsskuleelevar. Undervisninga skjer på Fister, Hjelmeland og i Årdal, både i grupper og enkeltvis. 
 

Søknadsfrist 

Elevar frå og med 1. klasse kan søka om plass i kulturskulen. 

Søknadsfrist for plass i kulturskulen er 1. mai. 

Undervisningstilbod

Dette er undervisningstilbodet vårt:

 • Blokkføyte
 • Elbass
 • Elgitar
 • Fiolin
 • Gitar
 • Kornett
 • Piano
 • Saksofon
 • Song
 • Toradar
 • Trommesett
 • Dans
 • Foto og film

Søk plass i kulturskulen. Sjå søknadsskjemaet for nærare informasjon om dei ulike faga. 

Mine born i kulturskulen

Hans Widerøe
Rektor kulturskulen
E-post
Telefon 40 43 91 65