Undervisningstilbod

Me kan tilby vokal-, instrumental- og danseundervisning til våre elevar. Frå august 2021 tilbyr me også foto- og filmkurs for ungdomsskuleelevar. Undervisninga skjer på Fister, Hjelmeland og i Årdal, både i grupper og enkeltvis. Elevar frå og med 1. klasse kan søka om plass i kulturskulen. Sjå søknadsskjemaet for nærare informasjon om dei ulike faga. Søknadsfrist er 1. juni.
 

Dette er undervisningstilbodet vårt:

 • Blokkføyte
 • Elbass
 • Elgitar
 • Fiolin
 • Gitar
 • Kornett
 • Piano
 • Saksofon
 • Song
 • Toradar
 • Trommesett
 • Dans
 • Foto og film

Søk plass i kulturskulen.