Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.
Me kan også teste arbeidstakarar frå EØS/Schengen.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Årdal skule

Årdal skule er ein fådelt skule for 1.-7. trinn, som ligg fint til, sentralt i Årdal.