Fister skule

Fister skule er ein barneskule som ligg i flotte omgjevnadar på Fister.