Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Lærar
Lærar
Miljøterapeut 994 78 184
Lærar
barne- og ungdomsarbeider
Adjunkt med tilleggsutdanning 404 39 215
Lærar
Rektor Fister skule 934 83 830
Lærar
SFO leiar 404 39 219
Medarbeider
Assistent SFO
Lærar
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Tilkallingsvikar
Kontaktlærar
Lærar
Miljøterapeut