Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Rektor Fister skule 404 39 215
Tilkallingsvikar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
SFO leiar 404 39 219
Lærar
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Tilkallingsvikar
Lærar
Miljøterapeut